Carinsko posredovanje

carinsko-posredovanje2

U okviru firme Agrorit od 2009.godine postoji i posluje Poslovna jedinica Špedicija, koja pruža usluge carinskog posredovanja pri uvozu i izvozu na teritoriji Srbije.

Proces zastupanja u carinskom postupku obuhvata: priprema kompletne neophodne carinske dokumentacije, savetodavni deo iz oblasti medjunarodne špedicije, ostvarivanje najboljeg uvida u sferi carinskih tarifa.

Posedujemo carinsku garanciju u visni koja omogućava nesmetan rad, kako za upućenje robe sa granice do nadležne carinske ispostave, tako i u postupku carinjenja.

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja posla, redovno pratimo sve propise direktno i indirektno vezane za obavljane špediterskih i transportnih poslova.

Zaposleni poseduju Licencu Republičke Uprave Carina: Carinski Agent

Savremena IT organizacija podrazumeva elektronsko poslovanje, potvrđeno Licencom Republičke Uprave Carina, koje se ogleda u on-line podnošenju carinskih dokumenata.

Sedište poslovne jedinice Špedicija je u Zrenjaninu, Beogradu i Somboru. Broj komitenata se permanentno proširuje, kao i teritorija na kojoj poslujemo, pa u planu imamo otvaranje filijala i u drugim mestima i graničnim prelazima.