Posredovanje u osiguranju

poserdovanje u osiguranju

„Agrorit” d.o.o. ima ugovor sa osiguravajućom kućom „Dunav osiguranje” a.d.o., koji nam daje ovlašćenje da pružamo sledeće usluge:

- polise auto odgovornosti
- polise zelenih kartona,
- polise CMR osiguranja,
- polise kasko osiguranja.
- putno i zdravstveno osiguranje


Takođe, obavljamo sve poslove vezane za registraciju kao što su tehnički pregledi, nošenje dokumentacije u SUP, sklapanje kupoprodajnih ugovora, overa kupoprodajnih ugovora, izdavanje ovlašćenja za vožnju kako u zemlji tako i u inostranstvu i mnoge druge poslove kako za fizička tako i za pravna lica.