Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji Agencije za privredne registre o poslovanju kompanije Agrorit:

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

Finansijski izveštaj za 2012. godinu

Finansijski izveštaj za 2011. godinu